Informacja dotycząca ochrony danych osobowych


Poniższa informacja przybliżyć ma kwestię przetwarzania danych osobowych użytkowników (dalej jako: „Użytkownicy”) strony internetowej sklepy-viola.pl (zwanej dalej: „Stroną”) przez właściciela Strony.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest WENUS-SKLEPY VIOLA DARIUSZ REICH KRZYSZTOF REICH SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Powstańców Warszawskich 57 (dalej: „ADO”).

W jaki sposób zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe zbieramy podczas:

1)       korzystania z funkcjonalności Strony, w szczególności tzw. zamówienia v-kiosk (dalej jako: „Zamówienie v-kiosk”);

2)       złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Zamówienia v-kiosk;

3)       korzystania ze Strony;

4)       korzystania z udostępnianych przez nas kanałów kontaktu.

Zbieramy dane osobowe zarówno osób fizycznych, jak i reprezentantów osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych. W ostatnim przypadku informacje o przedstawicielu (pracowniku) formalnie otrzymujemy od organizacji, którą reprezentujesz. Kategorie danych jakie przetwarzamy, zostały wskazane poniżej. 

Korzystanie z funkcjonalności Strony:

Aby korzystać z funkcjonalności Strony polegającej na zgłaszaniu zapotrzebowań na obuwie (Zamówienia v-kiosk) musisz podać swoje imię oraz numer telefonu.

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem skorzystania z funkcjonalności Strony.

Wskazanie adresu e-mail jest opcjonalne i dobrowolne, a jego podanie traktowane będzie jako wyraźna czynność potwierdzająca równoważna zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu skorzystania z funkcjonalności Strony.

Procedura złożenia reklamacji

Jeśli będziesz chciał/a złożyć reklamację na funkcjonowanie Zamówienia v-kiosk na Stronie, wypełnić będziesz musiał/a formularz obejmujący następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do korespondencji. Formularz ten wysłać będziesz musiał/a nam przesłać do nas jako reklamacja. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zrealizowania procedury reklamacji i odpowiedzi na nią.

Korzystanie ze Strony

Strona korzysta z plików cookies, w związku z czym za każdym razem, kiedy wejdziesz na stronę, będziemy zbierać dane obejmujące Twój unikatowy identyfikator. Dopóki nie dokonasz zgłoszenia zapotrzebowania na obuwie lub nie skorzystasz z jakiegokolwiek innego formularza zamieszczonego na Stronie, nie będziemy w stanie jednak ustalić Twojej tożsamości.

Szczegółową informację na temat stosowanych przez nas plików cookies znajdziesz w naszej Polityce cookies dostępnej stronie internetowej Serwisu. Używamy plików cookies w celu:

 1.                    dokonywania analiz związanych z ruchem użytkowników na stronie internetowej Strony;
 2.                   utrzymania Twojej sesji po zalogowaniu, abyś nie musiał ponownie wpisywać danych do logowania po przejściu na poszczególne podstrony;
 3.                    dostosowania treści prezentowanych na Stronie do Twoich preferencji;
 4.                   retargetowania naszych reklam, czyli prezentowania Ci treści nas dotyczących w sieciach reklamowych Naszych zaufanych partnerów, których lista dostępna jest stronie internetowej Stronie.

Na potrzeby dokonywania analiz związanych z ruchem użytkowników korzystamy z narzędzia Google Analytics udostępnianego przez jednego z Naszych zaufanych partnerów, tj. Google Ilc. z siedzibą w USA (dalej: „Google”). Google nie będzie uzyskiwał dostępu do jakichkolwiek innych Twoich danych, które pozwalałyby mu na ustalenie Twojej tożsamości.

Jeśli chcesz zablokować pliki cookies, w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe instrukcje w tym zakresie znajdziesz w naszej Polityce cookies dostępnej na Stronie. Zablokowanie cookies spowodować może, że niektóre funkcje Serwisu nie będą działać poprawnie. Jeśli chcesz zablokować samo wykorzystywanie Twoich danych w ramach Google Analytics możesz skorzystać z narzędzia udostępnionego przez Google:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Możemy także zbierać dane nawigacyjne dotyczące Twojej osoby, tj. informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydowałeś/łaś się kliknąć, lub o innych czynnościach podejmowanych na Stronie (dane te nazywać będziemy dalej: „Danymi nawigacyjnymi”). Dane nawigacyjne zbierane będą w celu analizy Twojej aktywności, Twoich preferencji, jak również w celu utworzenia Twojego profilu, który pozwoli nam na optymalne spersonalizowanie treści prezentowanych na Stronie. Profil ten obejmował będzie także dane, które podasz nam przy rejestracji lub w toku korzystania z funkcjonalności Twojego konta.

Korzystanie z udostępnianych przez nas kanałów kontaktu, tj. poczty elektronicznej oraz formularz kontaktowy

Dla Twojej wygody stworzyliśmy następujące kanały umożliwiające kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

 1.        poczta elektroniczna (adres e-mail: kontakt@sklepy-viola.pl);
 2.        telefoniczna obsługa Klienta.

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzać będziemy twój adres e-mail, dane identyfikacyjne przypisane do Twojego konta pocztowego, jak również ewentualnie inne dane podane przez Ciebie w treści korespondencji w związku ze zgłoszeniem.

Jeśli skontaktujesz się z nami telefonicznie, przetwarzać będziemy twój numer telefonu, jak również ewentualnie inne dane podane przez Ciebie w trakcie rozmowy w związku ze zgłoszeniem.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku:

a)       zgłoszenie mailowego – w zakresie obejmującym adres e-mail niezbędne dla dokonania zgłoszenia;

b)      zgłoszenie telefonicznego - w zakresie obejmującym numer telefonu niezbędne dla dokonania zgłoszenia;

c)       gdy zgłoszenie ma związek z dokonanym Zamówieniem v-kiosk, dla rozpatrzenia tego zgłoszenia niezbędne może być podanie Twoich danych identyfikacyjnych (jeśli podanie tych danych nie jest wymagane z uwagi na zastosowany kanał kontaktu) oraz numeru zamówienia.

Jakie przepisy regulują kwestię przetwarzania danych osobowych?

Kwestia ochrony danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r. regulowana jest przepisami tzw. RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Dane osobowe przetwarzać będziemy w celach i w oparciu o następujące podstawy:

Dane podane podczas korzystania z funkcjonalności Strony

Dane niezbędne dla skorzystania z Zamówienia v-kiosk przetwarzać będziemy w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „Wykonaniem umowy”).

Dane podane na potrzeby procedury reklamacji

Dane te przetwarzać będziemy w celu realizacji procedury reklamacyjnej. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (podstawę tę nazywać będziemy dalej „Obowiązkiem prawnym”).

Dane zbierane podczas korzystania ze Strony

Dane obejmujące Twój unikatowy identyfikator przetwarzać będziemy w celu:

 1.        dokonywania analiz związanych z ruchem użytkowników na Stronie;
 2.        utrzymania Twojej sesji po zalogowaniu, aby nie musiał ponownie wpisywać danych do logowania po przejściu na poszczególne podstrony;
 3.         personalizacji treści prezentowanych na Stronie.

Dane nawigacyjne przetwarzane będą w celu analizowania Twojej aktywności, Twoich preferencji, jak również w celu utworzenia Twojego profilu, który pozwoli nam na spersonalizowanie treści prezentowanych na Stronie.

Podstawą przetwarzania w tych przypadkach jest Nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na zapewnieniu możliwości optymalizacji i udoskonalania funkcjonalności Strony oraz zwiększania atrakcyjności naszej oferty, jak również na zapewnieniu możliwości dostosowania oferty zawartej na Stronie do preferencji Użytkowników.

Twój unikatowy identyfikator przetwarzać będziemy także w celu retargetowania reklam, o którym wspominaliśmy wcześniej. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda, którą wyraziłeś/łaś akceptując Politykę cookies przy pierwszym wejściu na Stronę oraz wchodząc na Stronę bez zmiany ustawień przeglądarki. 

Dane zbierane podczas korzystania z udostępnionych przez nas kanałów kontaktu

Jeśli kontaktujesz się z nami w związku ze skorzystaniem z funkcji Zamówienie v-kiosk, Twoje dane przetwarzane będą przez nas w celu skontrolowanie, ewentualnie naprawienia działania tej funkcjonalności (czyli w ramach zawartej pomiędzy nami umowy). Podstawą przetwarzania w tym przypadku będzie Wykonanie umowy.

Jeśli kontaktujesz się z nami w innych przypadkach, Twoje dane przetwarzane będą przez nas w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na zapewnieniu najwyższych standardów obsługi klientów oraz potencjalnych klientów, w tym umożliwieniu wskazanym osobom uzyskiwania informacji na temat naszej oferty oraz zasad funkcjonowania Strony.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych:

a)       podanych podczas korzystania z funkcjonalności Zamówienie v-kiosk są: dostawcy systemów informatycznych, podmioty udostępniające nam przestrzeń dyskową, konkretny Sklep sieci Viola, który wskazałeś jako docelowy w ramach Zamówienia v-kiosk;

b)      zbieranych podczas korzystania przez Ciebie ze Strony są: podmiot dostarczający nam narzędzia do analizy aktywności użytkowników, Nasi zaufani partnerzy;

c)       podanych w związku z korzystaniem z udostępnionych kanałów kontaktu są: dostawcy systemów informatycznych, dostawca poczty elektronicznej.

Jak długo przechowywać będziemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy:

a)       dane podane podczas korzystania z funkcjonalności Strony - przez okres potrzebny do pełnego zakończenia procedur związanych z Zamówienie v-kiosk, nie dłużej jednak niż miesiąc po przekazaniu obuwia do właściwego Sklepu;

b)      dane zbierane podczas korzystania ze Strony - przez okres wskazany szczegółowe w Polityce cookies;

c)       dane podane podczas składania reklamacji – przez okres 5 miesięcy;

d)      dane podane w związku z korzystaniem z udostępniany przez nas kanałów kontaktu:

 1.        jeśli kontakt nastąpił bez związku z funkcjonalnością Zamówienie v-kiosk – przez okres 3 miesięcy;
 2.        jeśli kontakt nastąpił w związku z funkcjonalnością Zamówienie v-kiosk – przez okres 5 miesięcy.

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, w dowolnym momencie możesz tę zgodę wycofać. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem. Odwołać zgodę możesz w każdym czasie z poziomu Twojego konta lub kontaktując się z nami pod adresem rodo@viola.pl

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu, możesz wnieść też sprzeciw wobec przetwarzania danych (w tym wobec profilowania) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W dowolnym momencie możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane poza EOG?

W związku z korzystaniem przez nas z Google Analytics, poczty Gmail, współpracą z Naszymi zaufanymi partnerami, jak również korzystaniem z wirtualnych dysków Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”.  

Jeśli chciałbyś uzyskać kopię danych, które podlegają przekazaniu, skontaktuj się z nami pod adresem rodo@viola.pl.

Na chwilę obecną nie planujemy przekazywać w innym zakresie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli coś się w tej kwestii miałoby się zmienić, aktualna informacja dostępna będzie na aktualnej Polityce prywatności.

Czy w toku przetwarzania dochodzić będzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływać będą w stosunku do Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób na Ciebie wpływały.

W przyszłości tworzyć będziemy jedynie profil osób korzystających ze Strony w celu personalizacji treści prezentowanych na Stronie (co opisaliśmy we wcześniejszych fragmentach tej informacji).

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: rodo@viola.pl.


Accept Strona używa plików cookie, dowiedz się więcej tutaj.